Profiel aanmaken

Vul dit registratieformulier in. Heb je al een activatiecode ontvangen? Dan kun je die hier invoeren.
Stap 1: Rudimentaire informatie voor je profiel

Dit is de naam waaronder andere leden jou zullen leren kennen.
Je mag maar één profiel aanmaken. Het is verboden meer dan één profiel te aan te maken of te gebruiken.

'Erotische' gebruikersnamen en gebruikersnamen die refereren aan fetisjen, escortdiensten of illegale activiteiten worden niet getolereerd. Als blijkt dat de door jou gekozen profielnaam deze richtlijnen met voeten treedt zal je profiel op non-actief worden gezet en zal je worden gevraagd je profielnaam te wijzigen.

We sturen je activatiecode naar dit adres.
Sommige gratis email-providers blokkeren of vertragen email die door ons verstuurd wordt. We bevelen gmail of een betaald emailadres aan.

Openbare profielen kunnen door elke willekeurige internetgebruiker worden gezien. Beperkt zichtbare profielen kunnen alleen door geregistreerde MeetFighters-leden worden gezien. Je kunt de zichtbaarheid van je foto's per foto instellen. Je kunt de zichtbaarheid van je blogberichten per blogbericht instellen. Als je "Beperkt zichtbaar" kiest kan je profiel ook niet door zoekmachines worden geïndexeerd.

Huisregels

Hou je aan de volgende regels:

 1. De foto's op je profiel horen in principe van jezelf te zijn. Als er om de een of andere reden toch een foto van iemand anders op je profiel staat, dien je dat duidelijk aan te geven in je introductie.
 2. Racisme en haatzaaierij zijn strikt verboden.
 3. Lok geen ruzie uit en veroorzaak geen negativiteit. Dus ook niet in forums, op je blog of op je profiel. Het geven van een "rode kaart" is de enige uitzondering op deze regel. Alle andere vormen van negativiteit jegens andere leden zijn strikt verboden. Voor de duidelijkheid: dit artikel betreft persoonlijke beledigingen, bedreigingen, mensen voor gek zetten, online pesterijen, enz. Dit artikel is NIET van toepassing op privéberichten, noch op privégesprekken in de chatroom.
 4. MeetFighters is geen reclamezuil. Het is verboden op onze pagina's te adverteren zonder uitdrukkelijke toestemming van de Administratie.
  1. Het is verboden reclame te maken voor goederen of diensten in de openbaar toegankelijke delen van de site, waaronder onder andere:je blog, je profieltekst, aanbevelingen, forums, uitnodigingen en de chatroom.
  2. Het is niet toegestaan om in privéberichten ongevraagd diensten of goederen aan te bieden.
  3. Het staat leden vrij om op het forum "Prikbord" kleine items voor persoonlijk gebruik te koop aan te bieden.
  4. Het is verboden om buiten de daarvoor bedoelde Evenementenpagina betaalde evenementen aan te kondigen, of daarvoor reclame te maken.
 5. Je mag maar één profiel aanmaken. Het is verboden meer dan één profiel te aan te maken of te gebruiken.
 6. Het is strikt verboden om leden met wie je niet in het écht gevochten hebt als "voormalige tegenstander" te markeren of voor hen een aanbeveling te schrijven.
 7. Het spreekt vanzelf dat vechtsporten riskant zijn. Meetfighters stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor verwondingen, schade of ander leed veroorzaakt tijdens een ontmoeting tussen leden van de site. Wat er tussen leden gebeurt is de verantwoordelijkheid van de betreffende leden.
 8. Door een foto op de site te zetten bevestig je dat jij het copyright van de betreffende foto hebt en dat je ons toestemming geeft deze foto op je profiel te tonen. Het is verboden om willekeurige, van het internet geplukte foto's of ander materiaal waarvan je niet over het copyright beschikt op de site te zetten.
 9. 'Erotische' gebruikersnamen en gebruikersnamen die refereren aan fetisjen, escortdiensten of illegale activiteiten worden niet getolereerd. Als blijkt dat de door jou gekozen profielnaam deze richtlijnen met voeten treedt zal je profiel op non-actief worden gezet en zal je worden gevraagd je profielnaam te wijzigen.
 10. Je dient de privacy van andere leden te respecteren. Zonder hun expliciete toestemming is het verboden hun persoonlijke gegevens of jouw berichtwisseling met hen met anderen te delen.
 11. MeetFighters is alleen bestemd voor privégebruik. Je mag de site niet gebruiken om data te zoeken of te verzamelen voor andere doeleinden, wat die ook mogen zijn, commercieel of niet.

VRIJWARINGSCLAUSULE: VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT WORDT MEETFIGHTERS "OP EIGEN BATE EN SCHADE" AANGEBODEN, ZONDER GARANTIES, VOORWAARDEN, BEDINGEN OF WAARBORGEN VAN WELKE SOORT DAN OOK. MeetFighters.com is geen openbaar nutsbedrijf. Wij houden ons het recht voor onze diensten te weigeren aan wie dan ook, en om welke reden dan ook.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, ZULLEN MEETFIGHTERS OF PERSONEN DIE BETROKKEN ZIJN GEWEEST BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF AANBIEDEN VAN MEETFIGHTERS.COM IN GEEN GEVAL EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE JOU OF WIE DAN OOK BEROKKEND WORDT DOOR HET GEBRUIK VAN OF DOOR HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN ONZE DIENSTEN.

We hopen dat deze regels ertoe bijdragen dat jij en de andere leden onze site met plezier blijven gebruiken. Welkom! En vecht ze! :)

Stap 2: Jouw persoonlijke details
Stap 3: Jouw locatie
Stap 4: Profielgegevens