Huisregels

Neem alsjeblieft de volgende regels in acht:

 1. De foto's op je profiel horen in principe van jezelf te zijn. Als er om de een of andere reden toch een foto van iemand anders op je profiel staat, geef dat dan duidelijk aan in je introductie.
 2. Racisme en haatzaaierij zijn strikt verboden.
 3. Lok geen ruzie uit en veroorzaak geen negativiteit. Dus ook niet in forums, op je blog of op je profiel. De enige uitzondering op deze regel is het geven van een "rode kaart". Alle andere vormen van negativiteit jegens andere leden zijn strikt verboden. Voor de duidelijkheid: dit artikel betreft persoonlijke beledigingen, bedreigingen, mensen voor gek zetten, online pesterijen, enz. Dit artikel gaat NIET over privéberichten, noch over privégesprekken in de chatroom.
 4. MeetFighters is geen reclamezuil. Het is verboden op onze pagina's te adverteren zonder uitdrukkelijke toestemming van de Administratie.
  1. Het is verboden reclame te maken voor goederen of diensten in de openbaar toegankelijke delen van de site, waaronder onder andere:je blog, je profieltekst, aanbevelingen, forums, uitnodigingen en de chatroom.
  2. Het is niet toegestaan om in privéberichten ongevraagd diensten of goederen aan te bieden.
  3. Het staat gebruikers vrij om op het forum "Marktplaats en Contactadvertenties" kleine items voor persoonlijk gebruik te koop aan te bieden.
  4. Het is verboden om buiten de daarvoor bedoelde Evenementenpagina betaalde evenementen aan te kondigen, of daarvoor reclame te maken.
 5. Je mag maar één profiel aanmaken. Het is verboden meer dan één profiel te aan te maken of te gebruiken.
 6. Het is strikt verboden leden die je niet in het echt hebt ontmoet aan je lijst van "voormalige tegenstanders" toe te voegen. Het is ook verboden aanbevelingen te schrijven voor mensen die je niet in levende lijve hebt ontmoet.
 7. Het spreekt vanzelf dat vechtsporten riskant zijn. Meetfighters stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor verwondingen, schade of ander leed veroorzaakt tijdens een ontmoeting tussen leden van de site. Wat er tussen leden gebeurt is de verantwoordelijkheid van de betreffende leden.
 8. Door een foto op de site te zetten bevestig je dat jij het copyright van de betreffende foto hebt en dat je ons toestemming geeft deze foto op je profiel te tonen. Het is verboden om willekeurige, van het internet geplukte foto's of ander materiaal waarvan je niet over het copyright beschikt op de site te zetten.
 9. 'Erotische' gebruikersnamen en gebruikersnamen die refereren aan fetisjes, escortdiensten of illegale activiteiten worden niet getolereerd. Als blijkt dat de door jou gekozen gebruikersnaam deze richtlijnen met voeten treedt zal je profiel op non-actief gezet worden en zul je gevraagd worden je gebruikersnaam te wijzigen.

VRIJWARINGSCLAUSULE: VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT WORDT MEETFIGHTERS "OP EIGEN BATE EN SCHADE" AANGEBODEN, ZONDER GARANTIES, VOORWAARDEN, BEDINGEN OF WAARBORGEN VAN WELKE SOORT DAN OOK. MeetFighters.com is geen openbaar nutsbedrijf. Wij houden ons het recht voor onze diensten aan wie dan ook, en om welke reden dan ook, te weigeren.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT AND UNDER NO LEGAL THEORY SHALL MEETFIGHTERS OR ANY OTHER PERSON WHO HAS BEEN INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION, OR DELIVERY OF MEETFIGHTERS.COM BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICE.

We hopen dat deze regels ertoe bijdragen dat jij en de andere gebruikers onze site met plezier blijven gebruiken. Wees welkom, en vecht ze! :)